Głównej zawartości

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii przez biegłego/specjalistę w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia.