Głównej zawartości

ZBI.271.1.5.2020 Zakup i dostawa laptopów do realizacji zdalnego nauczania do szkół, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Gmina Olsztynek w ramach grantu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”