Głównej zawartości

Wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejeździe kolejowym wraz z opracowaniem wyników pomiarów oraz sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych na terenie gminy Olsztynek