Głównej zawartości

Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym 70, obręb Nowa Wieś Ostródzka ZBI.7226.3.4.2018 - II postępowanie