Głównej zawartości

Komisja Spraw Społecznych

 1. Lachowicz Ryszard - Przewodniczący Komisji
 2. Draszek Piotr
 3. Juras Maciej Adam
 4. Lewandowski Roman
 5. Majewski Grzegorz
 6. Majewski Sebastian
 7. Malik Mariusz
 8. Miszczak Dawid
 9. Orłowski Ryszard
 10. Pietrzak Paweł
 11. Piróg Małgorzata
 12. Sokołowski Piotr
 13. Widmańska Sylwia
 14. Zakrzewski MariuszZakres działania Komisji Spraw Społecznych obejmuje zadania dotyczące:

 

 • ochrony zdrowia, w tym profilaktyki i realizacji programów Rozwiązania Problemów Alkoholowych,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej, turystyki i agroturystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • lokalnego transportu drogowego,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, nadzorowanie działalności OSP, Straży Miejskiej oraz prowadzenie współpracy z Komisariatem Policji.