Głównej zawartości

 


herb

 

 

Urząd Miejski w Olsztynku
11-015 Olsztynek , Ratusz 1


Burmistrz Olsztynka

Mirosław Wojciech Stegienko

ePUAP logo ESP

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek 7.15-15.15
(sobota nieczynne)

tel. +48895195450 / Sekretariat: +48895195453 

fax. +48895195457

 NIP: 7390512325, REGON: 000529338

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodane w ostatnim tygodniu:

 

W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii i wzrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-Co-2, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Olsztynku, a także z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu informujemy, że:

Od dnia 9 listopada 2020 r. Urząd funkcjonuje w trybie rotacyjnym, od godziny 7.15 do godziny 15.15 (od poniedziałku do piątku),

W Urzędzie wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów, za wyjątkiem stanowisk, gdzie jest to niezbędne, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu spotkania w siedzibie Urzędu (sala nr 1), za wyjątkiem rejestracji zgonów i sporządzania aktów zgonu, z zachowaniem przez pracownika i interesanta obowiązujących rygorów sanitarnych.

Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Sprawy załatwiamy nadal:

- za pośrednictwem platformy e-puap

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- formularz kontaktowy na stronie internetowej: www.olsztynek.pl

- Facebook: Olsztynek – oficjalna strona 

 

lub telefonicznie:

- Biuro Obsługi Interesanta: 89 5195 450

- Sekretariat: 89 5195 453

- Straż Miejska oraz Zarządzanie Kryzysowe: 89 5195 488 (463)

- Referat Organizacyjny i Kadr: 89 5195 462 (476, 471)

- Biuro Rady Miejskiej: 89 5195 455

- Urząd Stanu Cywilnego : 89 5195 474 

- Referat Finansów i Podatków: 89 5195 489 (460, 484, 454, 469, 456, 493)

- Referat Spraw Obywatelskich: 89 5195 468 (472)

- Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska: 89 5195 486 (461, 452, 481, 475)

- Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania: 89 5195 482 (479, 485, 465)

- Referat Promocji i Muzeum Historii Olsztynka: 89 5195 478 (477, 490, 492)

 

Wnioski, podania i inne pisma nadal można wrzucać do skrzynki wystawionej w Urzędzie. Prosimy pamiętać o podaniu danych kontaktowych na korespondencji wpływającej do Urzędu.


PROSIMY O ZROZUMIENIE WYJĄTKOWEJ SYTUACJI

APELUJEMY O ROZWAGĘ I STOSOWANIE SIĘ DO KOMUNIKATÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO I MINISTRA ZDROWIA.

WSPÓLNIE MINIMALIZUJMY RYZYKO ZAKAŻENIA!

 

Rachunki Bankowe BS Olsztynek 

Dochody Urzędu Miejskiego w Olsztynku: 87 8823 0007 2001 0000 0169 0001 - m.in. opłaty i podatki lokalne, opłaty za udostępnienie danych, opłata skarbowa

Dochody Gminy Olsztynek: 72 8823 0007 2001 0100 0169 0028 - m.in. subwencje, dotacje, udziały w podatkach pobieranych przez Urzędy skarbowe, należne dochody Gminy przekazywane przez Urząd Skarbowy, pomoc finansowa innych JST

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) informuję, że Burmistrz Olsztynka, w realizacji funkcji administratora danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Olsztynku na inspektora ochrony danych osobowych wyznaczył Pana Macieja Żołnowskiego.

Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: +48576668007 lub pisemnie na adres administratora – Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek.

 
Gmina Olsztynek jest Gminą miejsko-wiejską i jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Gmina położona jest w Powiecie Olsztyńskim w Województwie Warmińsko-Mazurskim i obejmuje obszar 372 km2.


stat4u stat4u