Głównej zawartości

Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Beata Pieniak - Kierownik, pok. nr 17

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 Kamila Krawczyk - Podinspektor, pok. nr 10
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

prowadzenie spraw związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania, 
strategia rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek 


Katarzyna Kaźmierczak - Podinspektor, pok. nr 19
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Aneta Orzechowska w z. Milena Wiśniewska - Podinspektor, pok. nr 19
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zamówienia publiczne, Środki unijne.


Patrycja Kowalczyk-Arcipowska - Inspektor,  pok. nr 10
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Dorota Maciejkowicz
- Inspektor,  pok. nr 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

inwestycje gminne, utrzymanie, modernizacja oraz budowa dróg gminnych i obiektów na nich się znajdujących, prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie miasta i gminy organizowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg, koordynacja spraw dotyczących utrzymania czystości na drogach, prowadzenie ewidencji mienia komunalnego (gminnego) 
wykonywanie zadań związanych z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności opracowywanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenie wysokości należnej z tytuł przekształcenia prawa, wykonywanie zadań w zakresie tworzenia gminnego zasobu nieruchomości poprzez komunalizację, zamiany, scalania i podziały, odpłatne i nieodpłatne nabywanie od osób fizycznych i prawnych, korzystanie z prawa pierwokupu oraz inne czynności prawne w oparciu o studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania nieruchomości, nadzór nad administratorem mienia gminnego


Agata Dzięgielewska - Inspektor, pok. nr 18
Barbara Klocek - Inspektor, pok. nr 18
Patrycja Krezymon - Podinspektor, pok. nr 18
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ochrona środowiska i gospodarka odpadami