Głównej zawartości

Gminne jednostki organizacyjne

Jednostki wchodzące w skład struktury organizacyjnej Gminy Olsztynek oraz wyodrębnione prawnie spółki z udziałem Gminy.

Urząd Miejski W Olsztynku
ul. Ratusz 1 11-015 Olsztynek
tel. 89 519 54 50

Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku
ul. Górna 5 11-015 Olsztynek
Dyrektor Mirosław Obrębski tel. 89 650 05 00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku
ul. Niepodległości 19 11-015 Olsztynek
Dyrektor Ewa Szerszeniewska tel. 89 519 26 94

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku
ul. Górna 5 11-015 Olsztynek
Dyrektor Irena Jędruszewska tel. 89 519 26 02

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. Ostródzka 2 11-015 Olsztynek
Dyrektor Beata Bukowska tel. 89 519 23 75

Szkoła Podstawowa w Elgnówku im. Erwina Kruka
Elgnówko 27 11-015 Olsztynek
Dyrektor Jolanta Sałacka tel. 89 519 20 46

     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie
     Waplewo 15 11-015 Olsztynek
     Dyrektor Piotr Kolek tel. 89 513 92 06

     Przedszkole Miejskie w Olsztynku
     ul. Szkolna 9 11-015 Olsztynek
     Dyrektor Barbara Sternicka tel. 89 519 26 42

Żłobek Miejski w Olsztynku
ul. Szkolna 9A 11-015 Olsztynek
Dyrektor Barbara Sternicka tel. 89 506 56 00

Gminne Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku
ul. Chopina 11 11-015 Olsztynek
Dyrektor Dorota Gruszczyńska tel. 89 519 26 83

Miejski Dom Kultury w Olsztynku
ul. Chopina 29 11-015 Olsztynek
Dyrektor Katarzyna Waluk tel. 89 519 22 01

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku
ul. Ratusz 1 11-015 Olsztynek
Dyrektor Alina Wołodkiewicz tel. 89 519 27 12

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku
ul. Rynek 1 11-015 Olsztynek
Kierownik Kazimierz Borkowski tel. 89 519 21 41

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Olsztynku
ul. Rynek 1 11-015 Olsztynek
Prezes Bogusław Szałko tel. 89 519 21 41

Gospodarka Komunalna Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynku
ul. Górna 1 11-015 Olsztynek
Prezes Grzegorz Szulc tel. 89 519 20 48