Głównej zawartości

ZBI.271.1.15.2019 - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań