Głównej zawartości

Referat Finansów i Podatków

Wejście od ul. Warszawskiej


Jadwiga Kowalczyk -
Zastępca Skarbnika MiastaGłówny Księgowy Urzędu - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sprawy z zakresu wydatków budżetowych i funduszy celowych zgodnie z zatwierdzonym budżetem dla Miasta i Gminy 

Ewa Nałęcz - Inspektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karolina Sobierajska - Podinspektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
przygotowywanie decyzji w sprawach ulg z tytułu nabycia gruntów, odłogowania oraz ulg inwestycyjnych, przygotowywanie decyzji o umorzeniach, rozłożeniach na raty, przesunięciach terminu płatności, naliczanie podatku od środków transportowych, kontrola w zakresie prawidłowości obciążenia podatkiem rolnym i leśnym,
wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym w zakresie prowadzonych spraw,

Marta Majewska-Gilewicz - Inspektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

naliczanie podatku od nieruchomości i nadzór nad prawidłowością pobierania opłaty targowej i miejscowej, prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczeniowej i windykacyjnej w zakresie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz spłat za nabyte nieruchomości, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, wystawianie dowodów wpłat podatnikom, przygotowywanie decyzji do załatwionych wniosków o zastosowanie ulg i odroczeń terminów płatności podatków od nieruchomości, od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej,

Karolina Weroniecka 
- Podinspektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczeniowej i windykacyjnej w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów, wystawianie dowodów wpłat podatnikom, wystawianie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych,

Ewa Wylamowska- Inspektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ewidencja analityczna wydatków budżetowych dotyczących zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, rozliczanie podatku VAT, 

Marzena Tartas - Inspektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magdalena Brzozowska-Kosek - Inspektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ewidencja analityczna wydatków budżetowych dotyczących zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, ewidencja i dokumentacja związana z rozliczeniem wynagrodzeń pracowników, ewidencja i dokumentacja związana z zasiłkami rodzinnymi, chorobowymi, wychowawczymi i grupowym ubezpieczeniem pracowników,