Głównej zawartości

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku

Urząd Miejski w Olsztynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Miller.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48895195471

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od placu Świętego Piotra. Przy wejściu znajduje się dzwonek do wezwania pomocy przy wejściu.

Po wejściu do budynku znajdują się schody prowadzące na parter budynku wraz z poręczami. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich został przygotowany schodołaz obsługiwany przez pracowników Urzędu.

Z poziomu parteru na pozostałe poziomy można dostać się schodami wyposażonymi w poręcze oraz windą dostosowaną do osób niepełnosprawnych.

Odpowiednio oznakowane toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na pierwszym i drugim piętrze.

Przed budynkiem nie wyznaczono osobnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie znajduje się mobilna pętla indukcyjna.

W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się stanowisko do obsługi osób posługujących się językiem migowym.

Na każdym poziomie znajdują się tyflomapy pozwalające na nawigację w budynku, przy każdych drzwiach znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy najważniejszych elementach infrastruktury (np. winda, toalety, ważne pomieszczenia, itp.) znajdują się oznaczenia w postaci ikonografik.