Głównej zawartości

 


herb

 

 

Urząd Miejski w Olsztynku
11-015 Olsztynek , Ratusz 1


Burmistrz Olsztynka

Mirosław Wojciech Stegienko

ePUAP logo ESP

Godziny pracy:

Poniedziałek - 8.00-16.00

Wtorek-Piątek - 7.00-15.00

(sobota nieczynne)

tel. +48895195450 / Sekretariat: +48895195453 

fax. +48895195457

 NIP: 7390512325, REGON: 000529338

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodane w ostatnim tygodniu:

 


 

 


Wnioski, podania i inne pisma nadal można wrzucać do skrzynki wystawionej w Urzędzie. Prosimy pamiętać o podaniu danych kontaktowych na korespondencji wpływającej do Urzędu.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Olsztynek, informujemy, że od 26 stycznia br. aż do odwołania, Urząd Miejski w Olsztynku będzie dostępny dla interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W CELU OGRANICZENIA KONTAKTU OSOBISTEGO PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

• E-MAIL:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE INTERNETOWEJ:  www.olsztynek.pl

DO ZAŁATWIANIA SPRAW SŁUŻĄ NASTĘUJĄCE KANAŁY:

•  PLATFORMA  EPUAP

•  WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA:  ebok.olsztynek.pl

LUB TELEFONICZNIE:

• CENTRALA TELEFONICZNA: 89 5195 450

• SEKRETARIAT: 89 5195 453

• STRAŻ MIEJSKA ORAZ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: 89 5195 488 (463)

• REFERAT ORGANIZACYJNY I KADR: 89 5195 462 (476, 471)

• BIURO RADY MIEJSKIEJ: 89 5195 455

• URZĄD STANU CYWILNEGO : 89 5195 474 

• REFERAT PODATKÓW I FINANSÓW: 89 5195 489 (460, 484, 454, 469, 456, 493)

• REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH: 89 5195 468 (472)

• REFERAT INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA: 89 5195 486 (461, 464, 452, 481, 475)

• REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA: 89 5195 482 (479, 485, 465)

• REFERAT PROMOCJI I MUZEUM HISTORII OLSZTYNKA: 89 5195 478 (477, 490, 492)

 

Przypominamy!

Każda osoba wchodząca do budynku Urzędu Miejskiego jest zobowiązana do:

- stosowania środków ochrony osobistej, tj. noszenia maseczki zakrywającej nos i usta oraz ewentualnie rękawiczek ochronnych

- zaleca się, aby wchodząc do budynku, korzystać z urządzenia do dezynfekcji rąk, zamontowanego przy wejściu

- załatwiając sprawy w urzędzie, należy zachować dystans społeczny.

Chcemy być otwarci aby móc wypełniać nasze zadania prosimy więc o współpracę.


PROSIMY O ZROZUMIENIE WYJĄTKOWEJ SYTUACJI

APELUJEMY O ROZWAGĘ I STOSOWANIE SIĘ DO KOMUNIKATÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO I MINISTRA ZDROWIA.

WSPÓLNIE MINIMALIZUJMY RYZYKO ZAKAŻENIA!

 

Rachunki Bankowe BS Olsztynek 

Dochody Urzędu Miejskiego w Olsztynku: 87 8823 0007 2001 0000 0169 0001 - m.in. opłaty i podatki lokalne, opłaty za udostępnienie danych, opłata skarbowa

Dochody Gminy Olsztynek: 72 8823 0007 2001 0100 0169 0028 - m.in. subwencje, dotacje, udziały w podatkach pobieranych przez Urzędy skarbowe, należne dochody Gminy przekazywane przez Urząd Skarbowy, pomoc finansowa innych JST

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) informuję, że Burmistrz Olsztynka, w realizacji funkcji administratora danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Olsztynku na inspektora ochrony danych osobowych wyznaczył Pana Macieja Żołnowskiego.

Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: +48576668007 lub pisemnie na adres administratora – Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek.

 
Gmina Olsztynek jest Gminą miejsko-wiejską i jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Gmina położona jest w Powiecie Olsztyńskim w Województwie Warmińsko-Mazurskim i obejmuje obszar 372 km2.


stat4u stat4u