Głównej zawartości

Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu znajdującego się po lewej stronie. Wyświetlenie jej nastąpi w prawym oknie strony. 

Kliknięcie na logo na podstronach spowoduje powrót do strony głównej serwisu.

W górnym prawym rogu strony znajduje się moduł umożliwiający wyszukiwanie informacji na stronie. W pole wyszukiwarki należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter, lub nacisnąć przycisk znajdujący się obok. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.

Dane redaktora strony oraz osób odpowiedzialnych za obsługę dziennikarzy znajdują się w zakładce Kontakt lub pod linkiem Redakcja serwisu internetowego.