Głównej zawartości

Adres:
Administratorem jest Urząd Miasta w Olsztynku (nr tel.: 89 519 54 50, adres e-mail: ratusz@olsztynek.pl). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. 576 668 007, adres e-mail – iod@olsztynek.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Olsztynek, Ratusz 1
warmińsko-mazurskie
11-015 Olsztynek
Polska
Telefon:
+48 89 5195450
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online