Głównej zawartości

Zamówienia publiczne w zakresie oświaty

Zamówienia publiczne Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku oraz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztynek dostępne są http://zasipolsztynek.bip.gov.pl/ w zakładkach: Zamówienia publiczne oraz Zamówienia do 30.000 Euro/Zapytania ofertowe