Głównej zawartości

Telefony Urzędu

 

 

STANOWISKO/FUNKCJA

Imię i nazwisko

NUMER TELEFONU

NUMER POKOJU

Burmistrz (BM)

Robert Waraksa

895195453

11

Zastępca Burmistrza (ZB)

Bogusław Kowalewski

895195453

11

Sekretarz Miasta (SG)

Grażyna Wasilewska

895195455

12

Skarbnik  (SK)

Marta Gola

895195470

15

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)

Kierownik

Emilia Dumka

895195474

5

895195487

sala ślubów

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH (SO)

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Edyta Zaręba

895195474

5

Ewidencja Ludności

Robert Kuciński

895195472

3

Dowody Osobiste

Radosław Juszczyk

895195468

3

 
       

REFERAT INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA (IOS)

Kierownik Referatu

Beata Pieniak

895195486

19

Inwestycje

Marta Gałązka

895195475

22

Zamówienia publiczne

Katarzyna Kaźmierczak

Aneta Orzechowska

895195461

19

Budownictwo

Kamila Krawczyk

895195452

10

Komunikacja publiczna

Drogi, oświetlenie

Patrycja Kowalczyk-Arcipowska

Robert Sobiecki

895195464

10

Ochrona środowiska

Agata Dzięgielewska

Barbara Klocek

895195475

22

Gospodarka wodno-ściekowa

 

Zajęcie pasa drogowego

Milena Wiśniewska

wz. Marta Dembkowska

Dorota Maciejkowicz

895195481

18

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA (GNP)

Kierownik Referatu

Zagospodarowanie przestrzenne

Adam Korgul

895195473

17

Warunki zabudowy, służebności

Jerzy Gołaszewski

895195465

16

Sprzedaż mienia Gminnego, zaświadczenia i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego

Elżbieta Sułkowska-Kaźmierczak

895195485

16

Dzierżawa, użyczanie, użytkowanie wieczyste i przekształcenie użytkowania wieczystego

Bożena Szwecka

895195479

20

Geodeta

Hanna Argalska

895195479

20

 REFERAT ORGANIZACYJNY (ORG)

Kierownik Referatu

Agnieszka Tomaszewska

895195478

21

Sekretariat                               

Natalia Orzechowska

895195453

11

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Celina Bielińska

Krzysztof Miller

895195476

895195471

21

Biuro Obsługi Interesanta

 

Elżbieta Szydłowska

Maria Potoplak 

895195450

2

Informatyk

Krzysztof Miller

895195471

21

Roboty publiczne

Dariusz Miszczak

-

ul. Mazurska

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADROWYCH (KD)

Kadry

Marta Majewska-Gilewicz

895195462

17A

BIURO RADY MIEJSKIEJ (RM)

Kierownik

Obsługa Rady Miejskiej

Grażyna Wasilewska

Klaudia Maziec

895195455

12

Przewodniczący RM

Andrzej Wojda

607 325 297

REFERAT PROMOCJI (PRO)

Kierownik Referatu

Krzysztof Sokal

895195492

4

 

Emilia Binkul

895195492

4

 

Karol Kijkowski

Aleksandra Kucińska

Maksymilian Grzeszczak

895195490

895195477

Informacja Turystyczna

REFERAT FINANSÓW I PODATKÓW (FP)

Główny Księgowy Urzędu

Zastępca Skarbnika Miasta

Jadwiga Kowalczyk

895195489

 

 

 

 

 

 Wejście od ul. Warszawskiej

Wydatki budżetowe, środki trwałe, sprawozdawczość wydatkowa

Ewa Wylamowska

895195454

Płace, ZUS, PD od OF, depozyty, FP, ZFŚS, przelewy

Marzena Tartas

895195484 

Dochody budżetowe, sprawozdawczość dochodowa VAT, JPK

Małgorzata Burzyńska

895195460

Windykacja podatków, ewidencja tytułów wykonawczych, umorzenia, rozłożenia na raty,

Karolina Weroniecka

895195469

Opłaty lokalne

Anna Rozbicka

895195469

Podatek od nieruchomości podatek rolny, leśny osoby fizyczne (teren wiejski), akcyza

Ewa Nałęcz

895195456

Podatek od nieruchomości OF (teren miejski), Podatki od nieruchomości OP (gmina), środki transportowe

Karolina Sobierajska

895195456

 

Doradztwo rolnicze

Anika Karolak  wtorki i piątki 700-1500

 665 880 708

Wejście od ul. Warszawskiej

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (OC)

Obrona Cywilna, Zarządzenie Kryzysowe

Wojciech Piotrowski

895195488

Wejście od ul. Ratuszowej

 

 

 

 

STRAŻ MIEJSKA (SM)

Komendant

Mirosław Szostek

895195488

 

 

  Wejście od ul. Ratuszowej

Inspektor

Leszek Gątkowski

895195463

 

 

ZGM

Borkowski Kazimierz

895195466

TBS

Bogusław Szałko

895192141