Głównej zawartości

Ogłoszenia

K o m u n i k a t

 

Szanowni Mieszkańcy

Informuję, że od dnia  18 maja 2023 roku, Gmina Olsztynek przystępuje do końcowej sprzedaży paliwa stałego (węgla).

 

Burmistrz Olsztynka

/-/ Robert Waraksa