Głównej zawartości

Regulamin konkursu

Uwaga !Zmiana w regulaminie konkursu:

W rozdziale 6, punkt II usuwa się zapis: "Załącznik 8 - schemat układu plansz."

Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.