Głównej zawartości

Wniosek o zakup węgla w cenie preferencyjnej

W związku z wejściem w życie  ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Olsztynek przystąpiła do dystrybucji węgla dla mieszkańców.

Uprawnione do skorzystania z tej możliwości są osoby spełniające kryteria do dodatku węglowego.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego można składać od 14 listopada. Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły już zapotrzebowanie na zakup węgla na preferencyjnych warunkach, jak i mieszkańców, którzy tego nie zrobili. Wnioski można składać:

 • osobiście w pok. nr 2 w Urzędzie Miejskim w Olsztynku,
 • pocztą tradycyjną,
 • elektronicznie poprzez platformę e-PUAP.

O dostępności węgla w preferencyjnych cenach decydować będzie kolejność złożenia wniosków.

Gmina Olsztynek nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Przewidujemy, że dostępny będzie następujący sortyment węgla: groszek oraz orzech. Uprawnione gospodarstwo domowe może zakupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla do końca 2022 roku oraz kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku. Na każdy okres należy złożyć oddzielny wniosek. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu.

Procedura postępowania i weryfikacji wniosków:

 1. Złożenie wniosku.
 2. Weryfikacja wniosku przez pracowników Urzędu na zasadach określonych
  w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 3. Po pozytywnej weryfikacji wnioskodawca zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o kwocie do zapłaty za zamówiony sortyment oraz terminie dokonania wpłaty. Wpłaty za zakup węgla należy dokonywać:
 • w kasie Banku Spółdzielczego w Olsztynku lub
 • przelewem bankowym na konto nr: 87 8823 0007 2001 0000 0169 0001 Bank Spółdzielczy w Olsztynku. Tytuł przelewu: „wniosek o zakup węgla: imię
  i nazwisko wnioskodawcy”.
 1. Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma fakturę na podstawie, której będzie uprawniony do odbioru węgla.
 2. Dystrybucja węgla będzie prowadzona przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.
  w Olsztynku, Wilkowo 24, 11-015 Olsztynek.
 3. Węgiel nie będzie workowany. Transport węgla leży po stronie kupującego. Istnieje możliwość odpłatnego wynajęcia transportu z Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Olsztynku tel. 89 519 20 48.