Głównej zawartości

Wniosek o zakup węgla w cenie preferencyjnej

 

Sprzedaż końcowa węgla

Dnia 18 maja 2023 r. Gmina Olsztynek przystępuje do sprzedaży końcowej węgla po preferencyjnej cenie 1.700,00 zł za tonę.

 Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 4,00 tony (sortyment groszek)

 Sprzedaż prowadzona będzie do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2023 r.

 Nabywców węgla nie obowiązują limity ilościowe. Osoby, które zakupiły już węgiel po cenie preferencyjnej w ilości 3 ton, mogą skorzystać z możliwości zakupu dodatkowej ilości węgla w ramach sprzedaży końcowej.

 Uprawnieni do zakupu węgla są:

  • mieszkańcy gminy Olsztynek, kwalifikujący się do dodatku węglowego - po złożeniu wniosku;
  • mieszkańcy innych gmin – po złożeniu wniosku oraz przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego kwalifikację do dodatku węglowego, wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby chcącej zakupić węgiel.

Wnioski można składać od dnia 18 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Olsztynku, Ratusz 1, 11 – 015 Olsztynek, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski dostępne są w budynku Urzędu Miejskiego w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek oraz w linku poniżej

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 519 54 81.