Głównej zawartości

Obwieszczenia w sprawach o warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – rok wszczęcia sprawy do 2023