Głównej zawartości

Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Na podstawie uchwały Nr III– 18/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. War.-Mazur. z 2011 r. Nr 17, poz. 341) - Burmistrz Olsztynka zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Termin konsultacji: od 13 lutego do 19 lutego 2024 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), działające na rzecz miasta i gminy Olsztynek.

Forma konsultacji:

• Wyrażenie opinii i przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą odpowiedzialną do udzielania wyjaśnień jest Sekretarz Miasta Olsztynka – Grażyna Wasilewska, tel. 89 519 54 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.