Głównej zawartości

 

 

STANOWISKO/FUNKCJA  

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA  

NUMER WEW.  

NUMER POKOJU  

Burmistrz (BM)  

Robert Waraksa

480  

11  

Zastępca Burmistrza (ZB)  

Bogusław Kowalewski 

483  

11  

Sekretarz Miasta (SG)  

Grażyna Wasilewska  

455 

12  

Skarbnik  (SK)  

Marta Gola  

470  

15  

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)  

 

Kierownik  

Emilia Dumka

474  

5  

487  

Sala ślubów  

Zastępca Kierownika  

Edyta Zaręba

474  

5  

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH (SO)  

 

Dowody Osobiste  

Radosław Juszczyk

468

3  

Ewidencja Ludności  

Robert Kuciński  

472  

3  

   

REFERAT INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA (ZBI)  

 

Kierownik Referatu  

Beata Pieniak  

486  

19  

Zamówienia publiczne  

Katarzyna Kaźmierczak

Aneta Orzechowska 

461  

15  

Inwestycje

Kamila Krawczyk

452  

10

Drogi  

Patrycja Kowalczyk-Arcipowska 

Dorota Maciejkowicz 

wz. Robert Sobiecki

464  

10

Kanalizacja

Patrycja Krezymon

wz. Milena Wiśniewska

481

18

Ochrona Środowiska   

Agata Dzięgielewska 

Barbara Klocek   

481  

475  

18  

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA (ZBG)  

 

Kierownik Referatu,
zagospodarowanie przestrzenne

Adam Korgul  

473

17  

Warunki zabudowy, służebności  

Jerzy Gołaszewski

465

16

Dzierżawy, użytkowanie wieczyste  

Bożena Szwecka

479

20

Sprzedaż mienia gminnego

Elżbieta
Sułkowska-Kaźmierczak

485  

16  

Geodeta  

Hanna Argalska

479  

20  

REFERAT ORGANIZACYJNY I KADR (SGK)  

 

Kierownik Referatu  

Agnieszka Tomaszewska

478  

21  

Sekretariat

Natalia Orzechowska

453

11

Biuro Obsługi Interesanta  

Elżbieta Szydłowska 
Maria Potoplak

450

2  

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Aldona Maciak

476  

21

Informatyk  

Krzysztof Miller  

471  

21

BIURO RADY MIEJSKIEJ (RM)  

 

Obsługa Rady Miejskiej  

Klaudia Maziec 
wz. Emilia Binkul

455  

12  

REFERAT PROMOCJI I MUZEUM HISTORII OLSZTYNKA (SGPM)  

 

Kierownik Referatu  

Krzysztof Sokal  

492

4  

  

Celina Bielińska 

Karol Kijkowski

490

477
 

Muzeum

Informacja Turystyczna  

REFERAT FINANSÓW I PODATKÓW (SKF)  

 

Główny Księgowy Urzędu  

Jadwiga Kowalczyk  

489  

  

  

  

Dochody budżetowe  

Magdalena Brzozowska-Kosek  

460  

Płace, ZUS, PD od OF, przelewy  

Marzena Tartas   

484  

Wydatki budżetowe, środki trwałe  

Ewa Wylamowska  

454  

Podatek od nieruchomości (miasto), VAT, JPK  

Marta
Majewska - Gilewicz  

493  

Wejście od ul.  

Warszawskiej  

Windykacja podatków, ewidencja tytułów wykonawczych  

Karolina Weroniecka

Anna Rozbicka

469  

Podatek od nieruchomości (wieś), podatek rolny, leśny, akcyza  

Opłaty lokalne, podatek od środków transportowych, mandaty, akcyza  

Ewa Nałęcz  

Karolina Sobierajska

456  

 

   

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO(OC)  

  

Stanisław Figielski 

463

Wejście od ul. Ratuszowej

STRAŻ MIEJSKA (SM)                                                            

Komendant  

Mirosław Szostek  

488  

  

  

Wejście od ul.  

Ratuszowej  

Inspektor  

Leszek Gątkowski  

463  

Młodszy Inspektor  

Marcin Tomalski  

463

     

ZGM  

Kazimierz Borkowski    466

TBS  

Bogusław Szałko  

89 5192 141