Głównej zawartości

Informacja na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - m.in. wykonanie budżetu JST umorzenia pomoc publiczna.

rok 2022: 

rok 2021: 

rok 2020: 

rok 2019: 

rok 2018: