Głównej zawartości

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

KOMUNIKAT
 
Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Starosty Olsztyńskiego od dnia 28 lutego 2022 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Olsztyńskiego będzie się odbywać osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Magdalena Prussakow
Główny specjalista
Wydział Organizacyjny

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 11

 

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - link