Głównej zawartości

ZBI.271.2.15.2020 - Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Witramowo wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, a także decyzjami administracyjnymi, w tym pozwoleniem na budowę