Głównej zawartości

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania

Bożena Szwecka - Kierownik, pok. 20

Adam Korgul - Główny Specjalista, pok. nr 16
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, sprawozdawczość statystyczna.

Hanna Argalska - Inspektor, pok. nr 16 
Jerzy Gołaszewski - Inspektor, pok. nr 16

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w zakresie nabywania, zbywania, najmu, dzierżawy, prowadzenie współpracy z sołtysami w zakresie wydawania świadectw miejsca pochodzenia i znakowania zwierząt, wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz w zakresie prowadzonych spraw, prowadzenie rejestrów dot. sprzedaży nieruchomości i mieszkań oraz pełnej dokumentacji archiwalnej, wystawianie faktur za sprzedaż i dzierżawę nieruchomości, w tym naliczanie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy ( pisanie wniosków ujawnienie mienia w Księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych na mienie stanowiące mienie gminne w Sądzie Wydział Ksiąg Wieczystych w Olsztynie),

Dagmara Grabowska - Główny Specjalista, pok. nr 19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z obowiązującymi przepisami w postępowaniu rozgraniczeniowym, wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału działek, organizowanie i sprawowanie funkcji inspektora dla prac geodezyjnych wykonywanych jako zadania własne i zlecone, prowadzenie rejestru numeracji nieruchomości, nazewnictwa ulic i placów na terenie gminy, udzielanie porad geodezyjnych i geodezyjno-prawnych interesantom, 

Kamila Krawczyk - Pomoc administracyjna, pok. 20