Głównej zawartości

Nadbudowa budynku socjalnego przy ulicy Wilczej


Zal 8. Projekt budowlany.A-3 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 15. Przedmiar wod.-kan. 4 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 15.Przedmiar wod.-kan 2 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 15.Przedmiar wod.-kan. 3 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8 - Projekt budowlany -K-2 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8 - Projekt budowlany. A-4 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8 -Projekt budowlany. A-5 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8 . Projekt budowlany -K-4 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8 . Projekt budowlany.K-11 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8 . Projekt budowlany.K-12 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8 . Projekt budowlany.K-7 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8 . Projekt budowlany.PZT Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8 Projekt budowlany -K-1 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8 Projekt budowlany.K-10 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8 Projekt budowlany.K-13 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8. Projekt Budowlany. A-6 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8. Projekt budowlany -K-3 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8. Projekt budowlany -K-5 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8. Projekt budowlany -Wilcza_Opis Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8. Projekt budowlany.K-6 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8. Projekt budowlany.K-8 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8. Projekt budowlany.K-9 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�. 8. Projekt budowlany.Opis_Konstrukcja Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�.10 - Ok.58.2011 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�.11- Ekspertyza stanu tech.bud.mieszk. Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�.12-Opinia geotech.o pod�o�u grunt. Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�.13 - Przedmiar rob�t Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�.14 - Przedmiar rob�t Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�.7. Projekt umowy Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
Za�.9 - STWiOR Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
og�oszenie o zam�wieniu Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
siwz Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
za� od 1 do 6 Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
za�. 8- Projekt Budowlany -OBLICZENIA STATYCZNE Data dodania pliku: 2016-03-24 13:21:51
ogloszenie_wynikow.pdf Data dodania pliku: 2012-06-28 11:25:26
pdpowiedzi_na_pytania_do_siwz_od_36_-41.pdf Data dodania pliku: 2012-04-26 11:36:09
POPRAWIONY_PRZEDMIAR_ROBOT_ELEKTRYCZNYCH_-_24.04.2012.pdf Data dodania pliku: 2012-04-24 15:03:36
Odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ_do_19_-_35.pdf Data dodania pliku: 2012-04-24 15:03:22
Informacja_o_zmianie_zalacznika_nr_6_do_SIWZ.pdf Data dodania pliku: 2012-04-20 13:31:42
Zal._nr_6_-_Poprawiony_w_dniu_20.04.2012..doc Data dodania pliku: 2012-04-20 13:31:32
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf Data dodania pliku: 2012-04-20 12:49:48
informacja_o_zmianie_siwz.pdf Data dodania pliku: 2012-04-20 12:49:15
Odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ_9-11.doc Data dodania pliku: 2012-04-20 12:17:05
odpowiedzi_na_pytania_12-18.pdf Data dodania pliku: 2012-04-20 12:10:45
Poprawiony_przedmiar_robot_budowlanych.pdf Data dodania pliku: 2012-04-20 12:10:16
Rzut_parteru._A-1.pdf Data dodania pliku: 2012-04-19 09:04:53
Rzut_Poddasza_A-2.pdf Data dodania pliku: 2012-04-19 08:53:37
Zestawienie_stolarki.A-6-1.pdf Data dodania pliku: 2012-04-19 08:53:11
Olsztynek_Wilcza_inst_wod_kan_opis.pdf Data dodania pliku: 2012-04-18 09:07:53
Olsztynek_Wilcza_WK1.pdf Data dodania pliku: 2012-04-18 09:06:26
Olsztynek_Wilcza_WK2.pdf Data dodania pliku: 2012-04-18 09:05:33
Olsztynek_Wilcza_WK3.pdf Data dodania pliku: 2012-04-18 09:05:10
Olsztynek_Wilcza_WK4.pdf Data dodania pliku: 2012-04-18 09:01:58
Olsztynek_Wilcza_WK5.pdf Data dodania pliku: 2012-04-18 09:00:30
opis_techniczny__rysunki.pdf Data dodania pliku: 2012-04-18 08:59:56
informacja_o_zmianie_SIWZ.pdf Data dodania pliku: 2012-04-17 14:13:02
Zal.7._Projekt_umowy_-_Poprawiony_w_dniu_17.04.2012.doc Data dodania pliku: 2012-04-17 14:11:38
odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ_od_1_-_8.pdf Data dodania pliku: 2012-04-17 12:08:50