Głównej zawartości

Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego

wybor_oferty_na_przebudowe_targowiska_.pdf Data dodania pliku: 2013-06-18 14:34:23
odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ.pdf Data dodania pliku: 2013-04-22 10:58:55
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.doc Data dodania pliku: 2013-04-19 14:22:25
informacja_o_zmianie_siwz.pdf Data dodania pliku: 2013-04-19 14:21:56
odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf Data dodania pliku: 2013-04-19 14:14:11
zal._7_-_projekt_umowy_-_poprawiony_19.04.2013r..doc Data dodania pliku: 2013-04-19 14:13:25
Zmiana_SIWZ.pdf Data dodania pliku: 2013-04-16 11:48:16
Ogloszenie_o_zamowieniu.doc Data dodania pliku: 2013-04-05 09:56:03
SIWZ_TARGOWISKO.doc Data dodania pliku: 2013-04-05 09:55:53
Zal._1_do_nr_6.doc Data dodania pliku: 2013-04-05 09:55:21
Zal._7_-_Projekt_umowy.doc Data dodania pliku: 2013-04-05 09:54:07
Zal._8_-_Deyzja_Nr_OK.18.2012_z_dn.19.06.2012r..pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 09:53:40
Zal._9.1._-_Opis_-architektura.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 09:51:08
Zal._9.2.-_Opis_-_architektura_-_stol_handlowy.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 09:48:27
Zal._9.3.-_Opis_-_branza_drogowa.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 09:25:45
Zal._10.5_-_Specyfikacje_-_branza_sanitarna.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 09:24:37
Zal._11.1_-_Przedmiar_-_branza__budowlana.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 09:23:16
Zal._11.2.-_Przedmiar_-_branza_drogowa.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 09:14:54
Zal._11.3_-_Przedmiar_-_branza_sanitarna.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 09:07:46
Zal._9.4_-_Opis_-_branza_energetyczna_inst._wewn..pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 09:05:46
Zal._9.6.-_Opis_-_branza_sanitarna_-_PASAZ_inst.wewn.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 09:03:36
Zal._9.7_-_Opis_-_branza_sanitarna_-_przylacza.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 09:02:59
Zal._9.8.-Opis_zagospodarowania_terenu.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 09:02:06
Zal._9.9_-_Konstrukcja_-_Obliczenia_statyczne.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 09:00:55
Zal._9.10_-_Rysunki_-_Architektura_z_konstrukcja.ZIP Data dodania pliku: 2013-04-05 09:00:36
Zal._9.11_-_Rysunku_-_Branza_drogowa.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 08:57:11
Zal._9.12-_Rysunki_-_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 08:56:21
Zal._9.13_-_Rysunki_-_Branza_sanitarna.ZIP Data dodania pliku: 2013-04-05 08:55:50
Zal._9.14.-_Rysunki_-_Branza_elektryczna.ZIP Data dodania pliku: 2013-04-05 08:54:08
Zal._10.1_-_Specyfikacja_-_branza_budowlana.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 08:53:28
Zal._10.2_-_Specyfikacja_-branza_drogowa.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 08:52:26
Zal._11.4.-_Przedmiar_-_branza_elektryczna.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 08:41:00
Zal._11.5._-_Przedmiar_-_branza_elektryczna_-_wiata.pdf Data dodania pliku: 2013-04-05 08:40:30