Głównej zawartości

Działalność lobbingowa

Olsztynek, dnia 27 stycznia 2020 roku


INFORMACJA


o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Olsztynek przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 roku


Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248 z późn. zm.) – informuję, że w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie wpłynęło zgłoszenie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa przez organy Gminy Olsztynek.


Sekretarz Miasta Olsztynka
Grażyna Wasilewska