Głównej zawartości

Wykazy z 2016 roku

wykaz - dzierzawa cz. dzialek w obrebie nr 5 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-12-05 13:25:47
wykaz - dzierzawa cz. dzialki nr 4-2 obreb nr 4 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-12-05 13:25:47
wykaz - dzierzawa cz. dzialki nr 4-4 obreb nr 1 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-12-05 13:25:47
wykaz - sprzedaz dzialki nr 17-8 obreb nr 3 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-12-05 12:58:57
wykaz - sprzedaz dzialki nr 44-4 obreb Mycyny gm. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-12-05 12:58:57
wykaz - dzierzawa dzialki nr 17-20 obreb nr 4 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-08-04 08:53:18
wykaz sprzedaz dz. nr 41 42 obreb Makruty gm. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-06-01 08:43:12
wykaz dzierawa dziaka 4_13 obreb 5 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-05-11 17:24:56
wykaz dzierawa - pomieszczenie w Gimnazjum w Olsztynku Data dodania pliku: 2016-05-11 17:24:35
wykaz dzierzawa nr 91-8 98-1 obreb nr 2 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-05-11 16:47:01
wykaz dzierzawa dz. nr 78-19 obreb nr 4 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-05-11 16:46:11
wykaz dzierzawa dz. nr 50 obreb nr 2 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-05-11 16:44:58
wykaz dzierzawa dz. nr 204-21 obreb nr 4 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-05-11 16:44:50
wykaz dzierzawa dz. nr 183-6 183-4 obreb nr 4 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-05-11 16:44:42
wykaz sprzedaz lok. mieszklnego ul. Kamienna 10 w Olsztynku Data dodania pliku: 2016-05-11 13:21:00
wykaz dzierzawa dz. nr 153-30 obreb nr 4 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-05-11 13:12:09
wykaz dzierzawa dz. nr 177-11 obreb nr 4 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-05-11 13:12:09
wykaz dzierzawa dz. nr 20-5 obreb Platyny gm. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-05-11 13:12:09
wykaz dzierzawa dz. nr 21-2 obreb nr 2 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-05-11 13:12:09
wykaz dzierzawa dz. nr 56-5 56-3 obreb nr 3 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-05-11 13:12:09
wykaz dzierzawa dz. nr 83 obreb nr 2 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-05-11 13:12:09
wykaz dzierzawa dz. nr 91-8 obreb nr 2 m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-05-11 13:12:09
wykaz sprzedaz dz. nr 4-10 4-11 ul. Wilcza m. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-05-11 13:12:09
wykaz sprzedaz dzialki nr 8-57 obreb Zabie gm. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-04-07 12:06:38
wykaz dzierawa dz 228 obrb Jemioowo gm Olsztynek Data dodania pliku: 2016-03-25 11:54:57
wykaz dzierawa cz dz 29_10 obrb 4 m Olsztynek Data dodania pliku: 2016-03-25 11:54:57
wykaz dzierawa cz dz 58_8 i 59 obrb Pawowo gm Olsztynek cz 1 Data dodania pliku: 2016-03-25 11:54:57
wykaz dzierawa cz dz 58_8 i 59 obrb Pawowo gm Olsztynek cz 2 Data dodania pliku: 2016-03-25 11:54:57
wykaz dzierawa cz dz 78_19 obrb 4 m Olsztynek Data dodania pliku: 2016-03-25 11:54:57
wykaz dzierawa dz 15_108 obrb 2 m Olsztynek Data dodania pliku: 2016-03-25 11:54:57
wykaz dzierawa dz 33 obrb Mycynygm Olsztynek Data dodania pliku: 2016-03-25 11:54:57
wykaz dzierawa dz 3383_27 obrb 2 m Olsztynek Data dodania pliku: 2016-03-25 11:54:57
wykaz dzierawa dz 35 obrb Elgnwko gm Olsztynek Data dodania pliku: 2016-03-25 11:54:57
wykaz dzierawa obrb Tomaszyn i Elgnwko gm Olsztynek Data dodania pliku: 2016-03-25 11:54:57
wykaz sprzedaz dzialki nr 216-1 obr. Drweck gm. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-03-24 12:21:19
wykaz sprzedaz dzialki nr 227-8 obr. Jemiolowo gm. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-03-24 12:21:19
wykaz sprzedaz dzialki nr 8-68 obr. Zabie gm. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-03-24 12:21:19
wykaz sprzedaz dzialki nr 80-6 obr. Lutynowo gm. Olsztynek Data dodania pliku: 2016-03-24 12:21:19
wykaz_dzierzawa_dz_150_5_obr_4_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:58:01
wykaz_dzierzawa_cz_dz_3383_27obr_2_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:57:54
wykaz_dzierzawa_cz_dz_194_16_obr_4_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:57:49
wykaz_dzierzawa_cz_dz_152_2_obr_1_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:57:40
wykaz_dzierzawa_cz_dz_57_4_obr_4_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:57:35
wykaz_dzierzawa_cz_dz_56_11_obr_5_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:57:27
wykaz_dzierzawa_cz_dz_51_obr_4_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:57:23
wykaz_dzierzawa_cz_dz_48_5_obr_5_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:57:20
wykaz_dzierzawa_cz_dz_16_3_obr_Gaj.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:57:16
wykaz_dzierzawa__dz_3383_98_obr_2_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:57:13
wykaz_dzierzawa__dz_150_7_i_150_9_obr_Lipowo_Kurkowskie.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:57:10
wykaz_dzierzawa__dz_43_obr_Witulty.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:57:07
wykaz_zbiorczy_dzierzawa_obreb_5_m_Olsztynek_i_Elgnowko.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:52:53
wykaz_dzierzawa_dz_59_8_i_152_1_obreb_Tomaszyn_i_Drweck.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:52:31
wykaz_dzierzawa_dz_28_2_obreb_Lutek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:52:27
wykaz_dzierzawa_cz_dz_177_12obreb_4_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:52:22
wykaz_dzierzawa_cz_dz_177_11obreb_4_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:52:17
wykaz_dzierzawa_cz_dz_175_32_obreb_4_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:52:13
wykaz_dzierzawa_cz_dz_146_8_obreb_Elgnowko.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:52:09
wykaz_dzierzawa_cz_dz_96_2_obreb_1_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:52:05
wykaz_dzierzawa_cz_dz_86_11_obreb_4_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:51:59
wykaz_dzierzawa_cz_dz_74_29_obreb_4_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:51:49
wykaz_dzierzawa_cz_dz_57_4_obreb_5_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:51:44
wykaz_dzierzawa_cz_dz_28_10_obreb_4_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:50:28
wykaz_dzierzawa__dz_91_obreb_Elgnowko.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:50:21
wykaz_dzierzawa__dz_60_2_i_39_obreb_5_m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:50:12
wykaz_dzierzawa__dz_47_obreb_Drweck.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:50:06
wykaz_dzierzawa__cz_dz_145_obreb_Waplewo.pdf Data dodania pliku: 2016-02-03 10:49:45
wykaz_dzierzawa_cz_dz._4_4_obreb_1_m._Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 18:48:40
wykaz_dzierzawa_cz_dz_199_1_obr_2_m._Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 18:48:00
wykaz_dzierzawa_cz_dz_42_7_obreb_5_m._olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 18:47:40
wykaz_dzierzawa_cz_dz_1_13_obreb_1_m._Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 18:47:05
wykaz_dzierzawa_dz_26_i_33_obreb_Mycyny_gm_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 16:37:21
wykaz_dzierzawa_cz_dz_246_6_obreb_Mierki_gm_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 16:37:04
wykaz_dzierzawa_cz_dz_177_11__obreb_4._m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 16:36:47
wykaz_dzierzawa_cz_dz_96_12_obreb_1._m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 16:36:28
wykaz_dzierzawa_cz_dz_91_8_i_cz_dz_4_2.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 16:36:04
wykaz_dzierzawa_cz_dz_91_8_obreb_2._m_Olsztynek_-_cz4.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 16:35:28
wykaz_dzierzawa_cz_dz_91_8obreb_2._m_Olsztynek_-_cz3.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 16:35:16
wykaz_dzierzawa_cz_dz_91_8__obreb_2._m_Olsztynek_-_cz2.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 16:35:00
wykaz_dzierzawa_cz_dz_91_8_obreb_2._m_Olsztynek_-_cz1.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 16:34:27
wykaz_dzierzawa_cz_dz_86_11__obreb_4._m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 16:33:42
wykaz_dzierzawa_cz_dz_78_19__obreb_4._m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 16:33:25
wykaz_dzierzawa_cz_dz_25_13__obreb_6._m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 16:33:02
wykaz_dzierzawa_cz_dz_4_2obreb_4._m_Olsztynek_-_cz2.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 16:32:42
wykaz_dzierzawa_cz_dz_4_2obreb_4._m_Olsztynek_-_cz1.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 16:32:30
wykaz_dzierzawa_dz_26_i_33_obreb_Mycyny_gm_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 10:25:38
wykaz_dzierzawa_cz_dz_246_6_obreb_Mierki_gm_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 10:25:26
wykaz_dzierzawa_cz_dz_177_11__obreb_4._m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 10:25:16
wykaz_dzierzawa_cz_dz_96_12_obreb_1._m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 10:23:29
wykaz_dzierzawa_cz_dz_91_8obreb_2._m_Olsztynek_-_cz3.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 10:23:20
wykaz_dzierzawa_cz_dz_91_8_obreb_2._m_Olsztynek_-_cz4.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 10:23:01
wykaz_dzierzawa_cz_dz_91_8_obreb_2._m_Olsztynek_-_cz1.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 10:22:44
wykaz_dzierzawa_cz_dz_91_8_i_cz_dz_4_2.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 10:22:33
wykaz_dzierzawa_cz_dz_91_8__obreb_2._m_Olsztynek_-_cz2.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 10:22:17
wykaz_dzierzawa_cz_dz_86_11__obreb_4._m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 10:22:06
wykaz_dzierzawa_cz_dz_78_19__obreb_4._m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 10:21:51
wykaz_dzierzawa_cz_dz_25_13__obreb_6._m_Olsztynek.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 10:21:26
wykaz_dzierzawa_cz_dz_4_2obreb_4._m_Olsztynek_-_cz2.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 10:21:16
wykaz_dzierzawa_cz_dz_4_2obreb_4._m_Olsztynek_-_cz1.pdf Data dodania pliku: 2016-01-14 10:21:04