Głównej zawartości

Remonty budynków 2 placówek oświatowych w okresie ferii letnich 2011 r.

Informacja_o_wyborze_oferty.pdf Data dodania pliku: 2011-07-01 12:08:36
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf Data dodania pliku: 2011-06-16 12:50:44
SIWZ.pdf Data dodania pliku: 2011-06-16 12:50:32
Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ-Cz_I.pdf Data dodania pliku: 2011-06-16 12:50:00
Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ-Przedmiar_robot_Cz_II.pdf Data dodania pliku: 2011-06-16 12:49:46
Zalacznik_Nr_2_do_SIWZ-Formularz_ofertowy.pdf Data dodania pliku: 2011-06-16 12:48:08
Zalacznik_Nr_3_do_SIWZ-Oswiadczenie.pdf Data dodania pliku: 2011-06-16 12:47:27
Zalacznik_Nr_4_do_SIWZ-Projekt_umowy.pdf Data dodania pliku: 2011-06-16 12:47:16
2_Schemat_okna.jpg Data dodania pliku: 2011-06-16 12:46:46