Głównej zawartości

Wyposażenie świetlicy w miejscowości Kunki

Rozstrzygniecie_postepowania.pdf Data dodania pliku: 2013-01-30 14:34:22
zmiana_opisu_przedmiotu_zamowienia_-_projektor.pdf Data dodania pliku: 2012-12-19 17:00:30
odpowiedz_na_pytanie_nr_4_do_siwz.pdf Data dodania pliku: 2012-12-19 16:59:51
informacja_o_zmianie_siwz_w_zakresie_zalacznika_nr_9.pdf Data dodania pliku: 2012-12-19 16:59:32
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc Data dodania pliku: 2012-12-18 14:35:38
Odpowiedz_na_pytanie_nr_3_do_SIWZ.doc Data dodania pliku: 2012-12-17 14:18:16
Odpowiedz_na_pytanie_do_SIWZ.doc Data dodania pliku: 2012-12-17 11:26:26
zminana_zalacznikow_8_i_9_do_SIWZ.pdf Data dodania pliku: 2012-12-14 08:18:10
Poprawiony_zal._nr.8_-Projekt_umowy_dla_cz._I_i_IV.doc Data dodania pliku: 2012-12-14 08:17:56
ogloszenie_o_zam_wieniu.doc Data dodania pliku: 2012-12-11 12:38:23
-SIWZ-.doc Data dodania pliku: 2012-12-11 12:37:41
Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_cz.I_-_zal._1.doc Data dodania pliku: 2012-12-11 12:36:58
Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_cz._II._-_zal.2.doc Data dodania pliku: 2012-12-11 12:36:35
Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_cz.III_-_zal._3.doc Data dodania pliku: 2012-12-11 12:36:08
Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_cz._IV._-zal.4.doc Data dodania pliku: 2012-12-11 12:35:17
Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_cz._V._-zal.5.doc Data dodania pliku: 2012-12-11 12:34:49
szkic_pomieszczen_-_zal.6.rar Data dodania pliku: 2012-12-11 12:30:19
Sposob_rozstawienia_asortymentu_-_zal.7.doc Data dodania pliku: 2012-12-11 12:29:32
Projekt_umowy_dla_cz._I_i_IV_-_zal.8.doc Data dodania pliku: 2012-12-11 12:28:21
Projekt_umowy_dla_cz.umowy_II_i_III_-_zal.9.doc Data dodania pliku: 2012-12-11 12:27:57
Projekt_umowy_dla_cz.V_-_zal.10.doc Data dodania pliku: 2012-12-11 12:27:18
Formularz_Ofertowy_-_zal.11.doc Data dodania pliku: 2012-12-11 12:26:45
zal.od_12_do_13.doc Data dodania pliku: 2012-12-11 12:25:48