Głównej zawartości

Sprawozdania finansowe

Bilans_Jednostki_Budzetowej_2010.pdf Data dodania pliku: 2011-06-16 09:57:49
Bilans_Zakladu_Budzetowego_2010.pdf Data dodania pliku: 2011-06-16 09:51:44
Rachunek_Zyskow_i_Strat_Jednostek_Budzetowych_2010.pdf Data dodania pliku: 2011-06-16 09:48:54
Rachunek_Zyskow_i_Strat_Zakladow_Budzetowych_2010.pdf Data dodania pliku: 2011-06-16 09:39:07
Zestawienie_Zmian_w_Funduszu_Jednostek_Budzetowych_2010.pdf Data dodania pliku: 2011-06-16 09:34:52
Zestawienie_Zmian_w_Funduszu_Zakladow_Budzetowych_2010.pdf Data dodania pliku: 2011-06-16 09:30:24
Bilans_za_2010.xls Data dodania pliku: 2011-06-15 13:03:21