Głównej zawartości

Budowa sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa i ul. Parkowej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej terenów objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą- I etap

opis techniczny dost�pny jest u zamawiaj�cego. Ze wzgl�du na sw�j rozmiar moze by� przes�any droga elektroniczn�

zalacznik c.pdf Data dodania pliku: 2009-05-28 22:02:22
zalacznik b.pdf Data dodania pliku: 2009-05-28 22:02:11
zalacznik a.pdf Data dodania pliku: 2009-05-28 22:02:02
SIWZ.pdf Data dodania pliku: 2009-05-21 14:41:16