Głównej zawartości

Rok 2015

Zarzadzenie 161-15 - normy zuzycia paliw Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 100-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 101-15 - zmiany w WPF Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 102-15 - pozyczka Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 103-15 - przelazanie TV Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 104-15 - powolanie komisji przetargowej Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 105-15 - przekazanie aparatu Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 106-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 107-15 - prace projekt budzetu Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 108-15 - Komisji Przetargowej Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 109-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 110-15 - zmiany w WPF Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 111-15 - likwidacja srodkow trwalych swietlice Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 112-15 - uzyczenie VW Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 114-15 - Zespol MBO Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 115-15 - komisja przetargowa Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 116-15 - obwodowe komisje wyborcze Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 117-15 -komisja przetargowa Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 118-15 - ochrona loklali wyborczych Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 119-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 120-15 - obsluga informatyczna wyborow Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 121-15 - koordynator gminny Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 122-15 - dzierzawa gruntu Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 123-15 - komisja przetargowa Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 124-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 126-15 - komisje wyborcze Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 127-15 - sprzedaz gruntu Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 128-15 - dzierzawa gruntu Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 129-15 - dzierzawa dzialki Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 130-15 - Komisja przetargowa Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 131-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 132-15 - stawki czynszu dzierzawa Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 133-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 134-15 - stawki czynszu Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 135-15 - Szef Obrony Cywilnej Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 136-15 - konsultacje spoleczne Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 137-15 - WPF Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 138-15 - projekt budzetu Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 139-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 140-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 141-15 - zasady powolywania Gminnej Rady Sportu Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 142-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 143-15 - Komisja do dokonania odbioru Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 144-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 145-15 - Plan Ochrony Zabytkw Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 146-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 147-15 - penomocnictwo MOPS Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 148-15 - autopoprawki WPF Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 149-15 - Szef obrony Cywilnej Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 150-15 - realizaja zadan pozamilitarnych Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 151-15 - Kontrola realizacji zadan publicznych Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 152-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 153-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 154-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 155-15 - stawki czynszu Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 156-15 - dzierzawa gruntu Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 157-15 - dzierzawa gruntu Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 158-15 - dzierzawa Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 159-15 - normy zuzycia paliwa Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 160-15 - uzyczenie nieruchomosci Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 95-15 nabr do zespou OBO Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 96-15 - obwieszczenia wyborcze Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie 98-15 - zmiany w budzecie Data dodania pliku: 2018-03-16 12:29:12
Zarzadzenie_-_stawki_czynszu_za_dzierzawe.pdf Data dodania pliku: 2016-01-11 09:35:15
Zarzadzenie_31-15_Konsultacje_Cittaslow.pdf Data dodania pliku: 2015-04-15 14:43:03