Głównej zawartości

Ogłoszenia Biura Rady Miejskiej

Szanowni Państwo

Osoby chętne do wzięcia udziału w posiedzeniach komisji lub sesjach Rady Miejskiej w Olsztynku mogą skorzystać z poniższego linku:

Urząd Miejski w Olsztynku VMR

Po wejściu na stronę należy wybrać opcję: "Join through browser"
Po wpisaniu swojego imienia i nazwiska, należy wybrać: "Join now"

Przypominamy o obowiązku wyłączenia mikrofonu oraz możliwości wyłączenia kamery. 

Głosu udzielić może wyłącznie przewodniczący (rady lub komisji).