Głównej zawartości

Oświadczenia - 2018 rok

Informacja na BIP do oświadczeń majątkowych złożonych w ustawowych terminach w 2018 roku

Wyłączenia jawności części B oświadczeń majątkowych złożonych w ustawowych terminach przez zobowiązane osoby w 2018 roku dokonała Grażyna Wasilewska Sekretarz Miasta Olsztynka - na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)