Głównej zawartości

Stanowisko Radcy Prawnego

Roman Kuciapski - pok. nr 10
opiniowanie statutów, regulaminów, aktów prawa miejscowego, projektów uchwał udzielanie doradztwa prawnego pracownikom Urzędu pracowanie obsługi prawnej Rady, Zarządu i Urzędu, prowadzenie zastępstwa przed sądami i organami administracyjnymi