Głównej zawartości

Do góry

Zarz-2016

Zarzadzenie 1-16 podzial dochodow i wydatkow
Zarzadzenie 123-2016 stawki czynszu za dzierzawe gruntow
Zarzadzenie Nr 10-16 regulamin komisji konkursowych
Zarzadzenie Nr 102-16 projekt budzetu 2017
Zarzadzenie Nr 103-16 wzor wniosku przyjecia do przedszkola
Zarzadzenie Nr 109-16 autopoprawki do WPF
Zarzadzenie Nr 11-16 zaciagniecie kredytu
Zarzadzenie Nr 110-16 projekt budzetu 2017 r.
Zarzadzenie Nr 114-16 zespol konsultacyjny
Zarzadzenie Nr 118-16 realizacja przygotowac obronnych
Zarzadzenie Nr 119-16 realizacja zadan obronnych
Zarzadzenie Nr 120-16 I otwarty konkurs ofert na 2017
Zarzadzenie Nr 121-16 sprzedaz lokalu uzytkowego
Zarzadzenie Nr 125 -16 - powierzenie czynnosci
Zarzadzenie Nr 126-16 uzyczenie nieruchomosci
Zarzadzenie Nr 127-16 przytowoanie umowy przesylu
Zarzadzenie Nr 128-16 uzyczenie kanalizacji sanitarnej
Zarzadzenie Nr 129-16 uzyczenie infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej
Zarzadzenie Nr 13-16 isiby odpowiedzialne za potepowanie
Zarzadzenie Nr 14-16 komisja przetargowa
Zarzadzenie Nr 17-16 komisji prztargowej
Zarzadzenie Nr 18-16 projekt ul. Grunwaldzka
Zarzadzenie Nr 19-16 wzor wniosku do przedszkola
Zarzadzenie Nr 20-16 powolanie zespou interdyscyplinarnego
Zarzadzenie Nr 24-16 przymusowa kwalifikacja wojskowa
Zarzadzenie Nr 25-16 dzierzawa nieruchomosci
Zarzadzenie Nr 27-16 wydzierzawienie gruntu
Zarzadzenie Nr 28-16 wykonanie budzetu rocznego za 2015 r.
Zarzadzenie Nr 29-16 opracowanie dokumentacji
Zarzadzenie Nr 31-16 komisja przetargowa
Zarzadzenie Nr 33-16 regulamin gm. komisji urbanistyczno-architektonicznej
Zarzadzenie Nr 34-16 sprzedaz nieruchomosci niezabudowanych
Zarzadzenie Nr 35-16 komisja przetargowa
Zarzadzenie Nr 36-16 komisja przetargowa
Zarzadzenie Nr 39-16 konsultacje spoleczne
Zarzadzenie Nr 43-16 przekazanie w administrowanie
Zarzadzenie Nr 45-16 sprzedaz gruntu niezabudowanego
Zarzadzenie Nr 46-16 sprzeda nieruchomoci zabudowanych
Zarzadzenie Nr 49-16 sprzedaz lokalu mieszkalnego
Zarzadzenie Nr 5-16 sprzedaz lokalu mieszkalnego
Zarzadzenie Nr 58-16 wicedyrektor Przedszkola
Zarzadzenie Nr 59-16 wysokosc oplat za pisilki
Zarzadzenie Nr 6-16 sprzedaz lokali uzytkowych
Zarzadzenie Nr 60-16 komisja przetargowa
Zarzadzenie Nr 61-16 przekazanie targowiska
Zarzadzenie Nr 65-16 komisji przetargowej
Zarzadzenie Nr 72-16 wzory wnioskow pomoc materialna
Zarzadzenie Nr 76-16 III Otwarty konkurs
Zarzadzenie Nr 77-16 wykonanie budzetu I polrocze 2016 r.
Zarzadzenie Nr 78-16 komisja przetargowa
Zarzadzenie Nr 79-16 Szefa Obrony Cywilnej
Zarzadzenie Nr 80-16 Komisja egzaminacyjna
Zarzadzenie Nr 83-16 komisja przetargowa
Zarzadzenie Nr 85-16 wyniki III konkursu
Zarzadzenie Nr 94-16 konsultacje spoleczne
Zarzadzenie Nr 98-16 sprzedaz pojazdu Star 200
Zarzadzenie 123-2016 stawki czynszu za dzierzawe gruntow
Lokalny Program Rewitalizacji gminy Olsztynek-projekt do zarz 62-16
 
 
Powered by Phoca Download