Głównej zawartości

Do góry

Obwieszczenia Burmistrza Olsztynka

obwieszczenie Platyny Warlity Mae Wigwad Gaj i Drwck
obwieszczenie Zawady Elgnwko Gaj Czerwona Woda i Tolejny
Gminny_program_opieki_nad_zabytkami_2013-2016_dla_Gminy_Olsztynek.jpg
Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_-_Przebudowa_stacji_uzdatniania_wody_w_Swaderkach.doc
Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji-Gromadzeniu_i_odbiorze_sprasowanych__i_zabezpieczonych_butelek_typu_PET.doc
Zalesieniu_na_dzialce_nr_5_4_obszaru_o_pow.28.0826_ha_obreb_1_Ameryka_gmina_Olsztynek.doc
Brak_potrzeby_sporzadzenia_raportu_budowa_urzadzen_i_zabiegow_melioracyjnych.doc
BIP-_Obwieszczenie-brak_potrzby_sporzadzenia_raportu_Budowa_sieci_wodociagowej_w_m._Kunki_Lutek.doc
Obwieszczenie-rozbudowaistniejacejsieciwodno-kanalizacyjnejwm.Waplewo.jpg
ObwieszczeniedotPozwolenienabudowe-przesuniecieschronubojowego.jpg
Obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_srodowiskowej_Budowa_zak_ladowej_oczyszczalni_sciekow_technologicznych.doc
Obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunk_owaniach_rozbudowa_i_remont_istniejacej_miejskiej_oczysz_czalni_sciekow_Miasta_Olsztynek_w_Wilkowie.doc
Obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunk_owaniach_budowa_sieci_wodno_kanalizacyjnej_dla_koloni_wsi__Krolikowo_wraz_z_przylaczami.doc
Obwieszczenie_o_braku_potrzeby_przeprowadzenia_OOS_rozbu_dowa_i_remont_istniejacej_miejskiej_oczyszczalni_sciek_ow_Miasta_Olsztynek_w_Wilkowie.doc
Postanowienie_o_braku_potrzeby_przeprowadzenia_OOS_rozbu_dowa_i_remont_istniejacej_miejskiej_oczyszczalni_sciek_ow_Miasta_Olsztynek_w_Wilkowie.doc
ObwieszczenieowszczeciupostepowaniainwestycjapolegajacejnaodkrywkowejeksploatacjizlozakruszywanaturalnegoWitramowo.doc
Obwieszczenie_o_braku_potrzeby_przeprowadzenia_Budowy_sieci_wodno-kanalizacyjnej_dla_koloni_wsi_Krolikowo.doc
obieszczeniu_wszczeciu_postepowania_na_realizacje_celu_publicznego.pdf
Obwieszczenie_o_koniecznosci_sporzadzenia_raportu_o_oddzialywaniu_na_Srodowisko_-_Tymbark_.....doc
Obwieszczenie o wydaniu decyzji srodowiskowej pn Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami sciekow.doc
Obwieszczenie o umorzeniu postepowania pn. modernizacja drogi lesnej, wewnetrznej ....doc
Obwieszczenie o umorzeniu postepowania pn. modernizacja drogi lesnej, wewnerznej - pozarowej ...doc
Obwieszczenie o umorzeniu postepowania pn. modernizacja drogi lesnej...doc
Modernizacja drogi nr 3364, 33632, 3352, 3353 w obrebie Wilkowo, gm. Olsztynek ....doc
modernizacja drogi nr3316, 33321 w obrebie Mycyny, gm. Olsztynek ....doc
Obieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_-_Przebudowa_skrzyzowania_ul._Warszawskiej...doc
Obwieszczenie technologicznych na dzialce nr 594, obr. geod. 3 miasta Olsztynek oraz budowa ....doc
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Olsztynek.doc
Informacja osieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z urzadzeniami ....doc
Obwieszczenie z dnia 17.07.2009 r o wszczeciu postepowania .doc
Obwieszczenie_w_sprawie_wszczecia_postEpowania_wydanie_decyzji_o_lokalizacji_inwestycji_budowa_kanalizacji ....doc
Obwieszczenie_o_wydaniu_dec._o_Srodowiskowych_uwarunkowaniach_zgody_na_budowe_ul._Owocowej_w_Olsztynku.doc
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Burmistrza Olsztynku, o Raporcie dla przedsiewziecia polegajacego na ....doc
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Burmistrza Olsztynka o braku obowiazku do przeprowadzenia oceny oddzialywania ....doc
Postanwoienie w sprawie sporzadzenia Raportu o oddzialywaniu na srodowisko inwestycji pn. budowa sieci kanalizacyjnej ....doc
Postanowienie dot. ul. Owocowej w Olsztynku i przeprowadzenia oceny o oddzialywaniu na srodowisko ....doc
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej obr. Olsztynek, Krolikowo, Lichtajny i Drweck ....doc
Informacja_Burmistrza_w_sprawie_Raportu_o_oddzialywaniu_na_srodowisko_dla_przedsiewziecia_pn_Budowa_sieci_wodociagowej_....doc
Obwieszczenie w sprawie wydanych postanowien uzgadniajacych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ....doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na budowie ulicy Owocowej w Olsztynku na trasie dzialek ....doc
Obwieszczenie_w_sprawie_wydania_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_dla_inwestycji_polegajacej_na_budowie_ulicy_Owocowej_w_Olsztynku_na_trasie_dzialek_....doc
Obwieszczenie_w_sprawie_wydania_decyzji_celu_publicznego_budowa_kanalizacji_sanitarnej_oraz_sieci_wodociagowej_w_miejscowosciach_...doc
Obwieszczenie_w_sprawie_wydania_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_dla_budowy_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_miejscowosciach_....doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa wiejskiej sieci wodociagowej ....doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn. budowie sieci wodociagowej.doc
Obwieszczenie o sporzadzeniu raportu o oddzialywaniu na srodowisko sieci wodociagowej.doc
Postanowienie o sporzadzeniu raportu o oddzialywaniu na srodowisko budowa sieci wodociagowej.doc
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniajacych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach ....doc
Obwieszczenie_o_wydanych_postanowieniach_uzgadniajacych_srodowiskowe_uwarunkowania...budowa_mostu_w_Kurkach.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach budowa kanalizacji saniternej Jemiolowo, Kunki, Lutek,Pawlowo i Walewo.doc
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniajacych srodowiskowe uwarunkowania....doc
Obwieszczenie_w_sprawie_wydania_decyzji_o_ustaleniu_lokalizacji_celu_publicznego_budowa_sieci_wodociagowej_w_Ameryka,_Mycyny,_Samogowo,_Manki.doc
Decyzja_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_budowa_sieci_wodociagowej_laczacej_miasto_Olsztynek_z_miejscowoscia_Krolikowo_....doc
Obwieszczenie w sprawie wydanych postanowien uzgadniajacych realizacje przedsiewziecia budowa sieci wodociagowej i kanalizacji w m. Sudwa...doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach pn budowa sieci wodociagowej w obr. Ameryka, Mycyny, Samagowo, Manki.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zalesienia terenow w obr. Ameryka i Mierki.doc
Postanowienie o braku sporzadzenia raportu dla inwestycji bud. sieci wod-kan ul. Olsztynska, ul Wilcza, ul. Parkowa przez wies Sudwa.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na budowe studni wierconej w m. Lichtajny ....doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - Budowa sieci kanalizacji saniternej na trasie Jemiolowo, Kunki,...doc
Obwieszczenie_w_sprawie_wydania_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_-_Budowa_sieci_kanalizacji_saniternej_na_trasie_Jemiolowo,_Kunki,_Lutek,_Pwlowo_i_Waplewo.doc
Obwieszczenie z 24.04.2008 roku budowa kanalizacji i sieci sanitarnej ....bmp
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, budowa sieci wodociagowej....doc
Obwieszczenie_w_sprawie_wydania_decyzji_celu_publicznego_pn.Budowa_sieci_wodoc.....doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach pn.budowa sieci wodociagowej w m.Krolikowo i ul. 22 Lipca.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowa odcinka drogi krajowej Nr 58 ...Kurki.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego sieci wodoci±gowej w m. Krolikowo (dz. 43, 44, 45)..doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach pn.budowa sieci wodociagowej w m. Warlity Male.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach pn. budowa sieci wodociagowej w m. Elgnowko,Lichtajny..doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego sieci wodociagowej w m. Warlity Male.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego sieci kanalizacji sanitarnej m. Sudwa.doc
Obwieszczenie z dnia 13.12.2007 r. w sprawie rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Mierkach ....doc
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kablowej nn 0,4 kV w m. Lipowo Kurkowskie ....doc
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej ...doc
Obwieszczenie dot. rozbudowy sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania ....doc
Obwieszczenie z dnia 12.06.2007 r. dla inwestycji polegajacej na przebudowie linii nn 0,4kV.doc
Obwieszczenie z dnia 11.06.2007 r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach pn.doc
Obwieszczenie z dnia 11.06.2007 r. o wydanych postanowieniach uzgadniajacych srodowiskowe uwarunkowania.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach-Warlity Male.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach-Waplewo.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach-ul. Mierkowska.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego-Marozek.doc
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego-Kurki.doc
 
 
Powered by Phoca Download