Głównej zawartości

Do góry

Rok 2007

Uchwala Nr XI - 1292007 Zmieniajaca dot. strefy ekonomicznej.doc
uchwala nr XI-128 z dnia 28 grydnia 2007 r.w sprawie sprzedazy gruntu niezabudowanego.doc
uchwala nr XI-127 z dnia 28 grydnia 2007 r.w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej gruntu niezabudowanego..doc
uchwala nr XI-126 z dnia 28 grydnia 2007 r. w sprawie darowizny nieruchomosci gruntowej na rzecz Skarbu Panstwa..doc
Uchwala Nr XI - 1122007 Gminny Program Profilaktyki i Rozw..doc
uchwala Nr XI-125 z dnia 28 grudnia 2007 r. - w sprawie ustalenia stawki procentowej oplaty adiacenckiej.doc
uchwala Nr XI -124 z dnia 28 grudnia 2007 r. - w sprawie ustalenia stawki procentowej oplaty adiacenckiej.doc
uchwala Nr XI-123 z dnia 28 grudnia 2007 roku - w sprawie okreslenia zasad gospodarki nieruchomosciami ......doc
Uchwala Nr XI - 117 2007 Dot. gornych stawek za nieczystosci stale.doc
Uchwala Nr X – 110- 2007 zmieniajaca Statut Gminnego Centrum Zdrowia.doc
Uchwala Nr X – 109- 2007 Uchwala o wspolpracy dot. Stacji Joanitow.doc
UCHAWlA Nr X 108-2007 w sprawie przystapienia Gminy Olsztynek do Lokalnej Grupy Dzialania .....doc
Uchwala Nr X - 107-2007 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej.doc
Uchwala Nr X - 101-2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie na 2007 rok.doc
Zal do Nr X - 101-2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie na 2007 rok.xls
UCHWAlA Nr X- 98-2007 Uchwala w sprawie srodkow transportowych na 2008r..doc
Uchwala VII-74-2007- zm. uchwaly dot. gornych stawek za odpady komunalne.doc
Uchwala VII - 64-2007 - wprowadzenia zmian w budzecie na 2007 rok.rar
Uchwala VII-76-2007- w sprawie sprzedazy gruntu niezabudowanego.doc
Uchwala Nr V - 43-2007zmieniajaca uchwale w sprawie przystapienia do sporzadzenia m.p.z.p. ....doc
Uchwala Nr VI 63-2007 - zmieniajaca uchwale w sprawie powolania Komisji Spraw Spolecznych....doc
Uchwala Nr VI 62-2007zmiana uchwaly dot. skladu Komisji Gosp. i Budzetu.doc
Uchwala Nr VI 57-2007 uch. dot. wspolpracy z Powiatem Olsztynskim.doc
Uchwala Nr VI 55-2007 w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zyskow i strat Miejsko -Gminnego Osrodka Kultury w Olsztynku.doc
Uchwala Nr VI-54-2007 w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zyskow i strat Gminnego Centrum Zdrowia Zespolu Publicznych .doc
Uchwala Nr VI 53-2007 w sprawie zaciagniecia pozyczki na finansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy Olsztynek .doc
Uchwala Nr Vi 52-2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie na 2007 rok.rar
Uchwala Nr Vi - 51-2007 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olsztynka za rok 2006.doc
Uchwaly VI Nr 59 w sprawie sprzedazy gruntu niezabudowanego. .doc
Uchwala VI-56 w sprawie regulaminu okreslajacego wysokosc dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego .doc
Uchwala Nr V- 40- 2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie na 2007 rok.rar
Zalacznik do Uchwaly Nr V- 41-2007w sprawie nadania Statutu MOPS w Olsztynku.doc
Uchwala Nr V -50-2007 w sprawie upowaznienia Przewodniczacego Rady Miejskiej w Olsztynku... .doc
Uchwala Nr V - 49 - 2007 -w sprawie przyjecia zmian Statutu Zwiazku Gmin Regionu Ostrodzko – Ilawskiego Czyste srodowisko.doc
Uchwala V - 48-2007 w sprawie ustalenia wysokosci diet przyslugujacych radnym i zwrotu kosztow podrozy sluzbowych.doc
Uchwala Nr V- 47-2007 w sprawie nieodplatnego nabycia lokali mieszkalnych.doc
Uchwala Nr V - 46 - 2007 w sprawie sprzedazy gruntu niezabudowanego.doc
Uchwala Nr V - 45- 2007 w sprawie nieodplatnego nabycia nieruchomosci zabudowanych i niezabudowanych.doc
Uchwala Nr V - 44-2007 w sprawie nabycia gruntow niezabudowanych.doc
Uchwala Nr V - 42-2007 sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu polozonego w obrebie geodezyjnym Gasiorowo gm. Olsztynek.doc
Uchwala Nr V - 41 - 2007 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Olsztynku.doc
Uchwala Nr IV-38-2007 zmieniajaca uchwale w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych dla MIasta i Gminy Olsztynek na rok 2007.doc
Uchwala Nr IV-37-2007 w sprawie nabycia gruntow niezabudowanych.doc
Uchwala Nr IV-36-2007 w sprawie sprzedazy i oddania w wieczyste uzytkowanie gruntu zabudowanego i niezabudowanego.doc
Uchwala Nr IV-35-2007 zmieniajaca uchwale w sprawie przystapienia do sporzadzenia mpzp dla terenu polozonego w obrebie geodezyjnym Witramowo Gm. Olsztynek.doc
Uchwala Nr IV-34-2007 w sprawie zarzadzenia wyborow do organow jednostek pomocniczych Gminy Olsztynek.doc
Uchwala Nr IV-33-2007 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci od osob fizycznych.doc
Uchwala Nr IV-32-2007 zmieniajaca uchwale w sprawie diet i zwrotu kosztow podrozy sluzbowych dla soltysow oraz przewodniczacych rad osiedlowych.doc
Uchwala Nr IV-31-2007 w sprawie sprzedazy ambulansu ratunkowego przez Gminne Centrum Zdrowia Zespol Publicznych ZOZ w OLsztynku.doc
Uchwala Nr IV-30-2007 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGK w Osztynku w 2007 roku.doc
Uchwala Nr IV-29-2007 w sprawie przystapienia Miasta i Gminy Olsztynek do polskiego Projektu 400 Miast.doc
Uchwala Nr IV-28-2007 w sprawie wygasniecia mandatu radnego w okregu wyborczym Nr 3 Rady Miejskiej w Olsztynku.doc
Uchwala Nr IV-27-2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stalych Komisji Rady Miejskiej w Olsztynku na 2007 rok.doc
Uchwala Nr IV-26-2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynku na 2007 rok.doc
Uchwala Nr IV-25-2007 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Olsztynku na 2007 rok.doc
 
 
Powered by Phoca Download