Głównej zawartości

Prezydium Młodzieżowej Rady

Prezydium Rady:

Szymon Jankowski – przewodniczący Młodzieżowej Rady,

Urszula Wieczorek – wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady,

Bartosz Purzycki – wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady,

Arkadiusz Flisikowski – sekretarz Młodzieżowej Rady,