Głównej zawartości

Wyniki szkół z egzaminów

Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego dostępne są na:http://www.oke.lomza.pl

Raporty z ewaluacji, prowadzonej w ramach nadzoru pedagogicznego, dostępne są na:http://www.npseo.pl/action/raports

Działania na rzecz podnoszenia jakości edukacji dostępne na: 
http://www.ore.edu.pl/

Edukacyjna wartość dodana (EWD), czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia: http://www.ewd.edu.pl/
Informacja_o_stanie_realizacji_zadan_oswiatowych_2011-12.pdf Data dodania pliku: 2013-01-22 10:50:50