Głównej zawartości

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztynek.

zm_suikzp_wylozenie_obw.pdf Data dodania pliku: 2013-11-22 15:07:14
prognoza.zip Data dodania pliku: 2013-11-22 15:07:01
zalaczniki.zip Data dodania pliku: 2013-11-22 15:04:50