Głównej zawartości

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna
1) Beata Andrysiak,
2) Andrzej Argalski,
3) Krzysztof Kowalski - Przewodniczący,
4) Elżbieta Kucka - Zastępca Przewodniczącego,
5) Robert Waraksa.

Zakres działania Komisji Rewizyjnej wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i Statutu Gminy Olsztynek