Głównej zawartości

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna
1) Waraksa Robert - Przewodniczący Komisji
2) Grzeszczak Michał
3) Orłowski Ryszard
 

Zakres działania Komisji Rewizyjnej wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i Statutu Gminy Olsztynek