Głównej zawartości

Samorządowe Jednostki Organizacyjne

 

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Wykaz jednostek organizacyjnych

1. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Olsztynku
ul. Górna 1
Prezes: Andrzej Lewandowski , tel./fax. 5192033, 5192048, 5192055
· Dział wodociągów i kanalizacji tel. 5192048
· Dział ciepłownictwa tel. 5192048
· Dział oczyszczania miasta i usług pogrzebowych tel. 5192093
· Oczyszczalnia ścieków tel. 5192242
· Pogotowie techniczne tel. 994

2. Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku
ul. Górna 5
Dyrektor Mirosław Obrębski, tel. 5192506, fax. 5194468

3. Miejski Dom Kultury w Olsztynku
ul. Chopina 29
 Dyrektor Katarzyna Waluk, tel. 5192201

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku
ul. Świerczewskiego 19
 Dyrektor Ewa Szerszeniewska, tel. 5192694

5. Gimnazjum w Olsztynku im. Noblistów Polskich 
ul. Górna 5
Dyrektor Irena Jędruszewska, tel. 5192602

6. Szkoła Podstawowa w Olsztynku
ul. Ostródzka 2
Dyrektor Beata Bukowska, tel. 5192375

7. Szkoła Podstawowa w Elgnówku
 Dyrektor Bogusława Wilk, tel. 5192046

8. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Waplewie
Dyrektor Krzysztof Szot, tel. 5139206

9. Przedszkole Miejskie w Olsztynku
ul. Szkolna 9
Dyrektor Barbara Sternicka, tel. 5192642

10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Olsztynku ul. Chopina 11
Dyrektor Dorota Gruszczyńska, tel. 5192683

11. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Olsztynku
ul. Rynek 1
 Prezes Ryszard Kornowski, tel. 5192141

12. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku
ul. Rynek 1
 Kierownik: Kazimierz Borkowski, tel. 5192141