Głównej zawartości

Referat Finansów i Podatków

Wejście od ul. Warszawskiej (dawniej PKO BP)

Lucyna Łukaszewicz - Skarbnik, pok. nr 15
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marta Gola - Zastępca Głównego Księgowego Urzędu

prowadzenie spraw z zakresu realizacji budżetu Gminy Olsztynek zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Rady, nadzór i koordynacja wykonania zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy objęte budżetem,

Ewa Nałęcz - Inspektor
Karolina Sobierajska - Pomoc administracyjna
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
przygotowywanie decyzji w sprawach ulg z tytułu nabycia gruntów, odłogowania oraz ulg inwestycyjnych, przygotowywanie decyzji o umorzeniach, rozłożeniach na raty, przesunięciach terminu płatności, naliczanie podatku od środków transportowych, kontrola w zakresie prawidłowości obciążenia podatkiem rolnym i leśnym,
wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym w zakresie prowadzonych spraw,

Marta Majewska-Gilewicz - Inspektor
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
naliczanie podatku od nieruchomości i nadzór nad prawidłowością pobierania opłaty targowej i miejscowej, prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczeniowej i windykacyjnej w zakresie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz spłat za nabyte nieruchomości, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, wystawianie dowodów wpłat podatnikom, przygotowywanie decyzji do załatwionych wniosków o zastosowanie ulg i odroczeń terminów płatności podatków od nieruchomości, od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej,

Henryka Jaroczyńska
- Inspektor
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczeniowej i windykacyjnej w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów, wystawianie dowodów wpłat podatnikom, wystawianie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych,

Wanda Stanisława Kochańska -
Główny Księgowy Urzędu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

sprawy z zakresu wydatków budżetowych i funduszy celowych zgodnie z zatwierdzonym budżetem dla Miasta i Gminy 

Ewa Wylamowska- Inspektor wz. Katarzyna Śliżewska
ewidencja analityczna wydatków budżetowych dotyczących zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, rozliczanie podatku VAT, 

Marzena Tartas - Inspektor 
Magdalena Brzozowska - Inspektor
ewidencja analityczna wydatków budżetowych dotyczących zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, ewidencja i dokumentacja związana z rozliczeniem wynagrodzeń pracowników, ewidencja i dokumentacja związana z zasiłkami rodzinnymi, chorobowymi, wychowawczymi i grupowym ubezpieczeniem pracowników,